Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bgsuperv/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Дейност – Българска асоциация по супервизия

Цели

Асоциацията си поставя за цел да работи за развитие, утвърждаване и регламентиране на Супервизията като консултантска професия, която се фокусира и осигурява експертиза в областта на взаимодействието между хората, работните им задачи и организациите в контекста на професионалния им живот. Супервизията се осъществява чрез осигуряване на пространство за рефлексия, прозрачност и развитие, подкрепа и подобряване на професионалното функциониране и комуникацията в сложни и конфликтни ситуации, подпомагане на процесите на промяна и намиране на нови и иновативни решения, учене, базирано върху размисъл и самооценка и други, в рамките на договорна процедура между супервизор и супервизиран, с цел повишаване на качеството на предоставяните услуги.

Дейности за постигане на целите

  1. Създаване на условия и организиране на професионални обучения, осигуряване на развитие, сертификация и акредитиране по Супервизия, съобразени с европейските професионални и етични стандарти;

  2. Осигуряване на дискусионен форум за специалистите, поле за изследователска работа и информационен обмен в областта на Супервизията;

  3. Подпомагане на формирането на професионална общност от практикуващи експерти и осигуряване на тяхното национално и международно представителство;

  4. Осъществяване на контакти и взаимодействие с правителствени и неправителствени организации, както и други обществени формирования и групи за популяризиране на целите на Асоциацията;

  5. Изготвяне и разпространение на публикации и информационни материали;

  6. Предоставяне на мнения, експертни становища и препоръки;

  7. Организиране и провеждане на конференции, семинари и други обучителни и информационни форуми в областта на Супервизията;

  8. Реализиране на членство в международни организации.