Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bgsuperv/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Новини – Българска асоциация по супервизия

Нова група по психодрама за собствен опит

 

Стартира набирането на членове за нова група по психодрама за собствен опит с водещи Петър Цикалов и Елена Евстатиева.

Записването става след провеждането на интервю.

Всеки, който проявява интерес, може да ни пише на email: pcikalov@gmail.com или да се обади на тел. 0897803257 на Елена Евстатиева, или на тел. 0888714638 на Петър Цикалов.

Целта на групата за личен опит чрез психодрама е изследването на личните проблеми, тяхното осмисляне и емоционално разрешаване.

Работата в група и психодраматичният подход надхвърлят говоренето за проблем, ситуация или взаимоотношения, които могат да ви разстроят или да ви причинят трудности. Използвайки този метод, може да „покажете проблема”, като го въведете с помощта на групата. Става дума за показване в защитено пространство, но преживяването в момента и изпитаните чувства са истински. По този начин проблемът може да бъде почувстван, проучен и да получи някакво осмисляне и решение в процеса на психодраматичното действие.

 

 

 

Ето как премина Първият тридневен тренинг семинар

 

 

 

До нови срещи на следващия семинар през месец март!

 

 

26-28 януари 2018 г.

Първи тридневен тренинг семинар

Водещ:  Елизабет Алдер, Австрийската асоциация по супервизия и организационно консултиране

„Като консултантска професия супервизията се фокусира върху взаимодействието между хората, професионалните им задачи и организациите. Осигурява достатъчно пространство и време, за да отрази професионалното функциониране в сложни ситуации и служи главно за развитието на хора, екипи и организации. Подобрява професионалния живот на хората и екипите по отношение на техните роли в институционален контекст. Стреми се да осигури и развитие качеството на комуникацията между членовете на персонала и методите за сътрудничество в различни работни условия. Предлага подкрепа в различни процеси на размисъл и вземане на решения, както и в предизвикателни и изискващи професионални ситуации и конфликти. Подкрепя изясняването и обработката на задачите, функциите и ролите. Подпомага процесите на промяна, намирането на иновативни решения за нови предизвикателства и мерки за борба с претоварването и професионалното прегаряне“.

При супервизираното  учене протича процес, насочен към размисъл и самооценка.

Супервизорът е експерт по консултиране на взаимодействието между лицата, професионалните задачи и организациите, но не и непременно практикуващ в конкретна професионална област специалист.

В професията са обособени следните практики:

1. Супервизия на работата с клиенти: осигурява рефлексивно пространство на професионалисти като напр. социални работници, терапевти в областта на психосоциалната работа и др, за да  развие качеството на професионалното им отношение и представяне. Фокусът е върху клиентите на супервизираните и работата с тях. Често, но не непременно, тази практика предполага супервизорът да е опитен практикуващ в областта, в която упражнява супервизия.

2. Образователна супервизия за стажанти в курсове за професионално обучение: част от развитието на професионалните компетенции в програмите за обучение. Служи за интегриране на знанията, уменията и ценностите/нагласите, които обучаваните са придобили по време на професионалното си обучение. Фокусът е върху изучаването на специфични методи, умения или подходи: супервизорът следва да е опитен практикуващ.

3. Супервизия за подобряване на професионалното функциониране: фокусът е върху индивидите, екипите и организациите във всички сфери на работа. Основните цели включват по-високо качество и по-голяма ефективност на работата в професионален контекст. В този смисъл всички професии или работни области могат да се възползват от супервизията. Според това разбиране, супервизорът е експерт за консултиране на взаимодействието между лицата, професионалните задачи и организациите, но не и практикуващ в конкретната област специалист.

4. Организационна супервизия: допринася за ефективното функциониране на организацията. Провежда се по време на редовни срещи на професионалисти с ръководни функции и техните подчинени и членове на професионални екипи. Акцентът е върху отразяването на връзката между екипа и по-широката организационна среда като проявяваща властовите позиции и институционалното/субективно разбиране на ролите и задачите.

5. Супервизия като мениджърска функция: случва се в организацията на оперативно ниво. Включва управлението и контрола на вече определени и разяснени задачи. Супервизорът тук е част от организационната йерархия. Това разбиране произхожда от англосаксонските страни, използва се главно от наднационални бизнес стуктури, работещи в глобален мащаб.

Предлаганото обучение е подходящо за хора, които в професионалната си  дейност в психо-социалната, образователната, организационната и икономическа сфера, се намират в консултираща, подпомагаща или обучаваща позиция спрямо други хора. Съобразено е с изискванията на Европейския професионален съюз.  Част е от поредица от общо три тридневни семинара и завършва със сертификат за професионално обучение на Българската асоциация по супервизия, с призната правоспособност от Асоциацията на националните организации по супервизия в Европа (ANSE).

Графикът на занятията и мястото на провеждане ще бъдат уточнени допълнително. Осигурен е превод на български език.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Цвятко Георгиев, тел.:  0899 954 333