Дейност

Супервизията трябва да се възприема като консултантска професия, която се фокусира и осигурява експертиза в областта на взаимодействието между хората, работните им задачи и организациите в контекста на професионалния им живот.

Read More

Библиотека

Книги, статии, доклади от конференции

Read More

Контакти

Обадете ни се!

Read More